Atelier Aventurijn          

Voor avontuurlijke tekenlessen en workshops!

In mei 2018 is de wet AVG in werking gegaan 

Wij vinden  u privacy heel belangrijk en willen  u dan ook informeren over hoe Atelier Aventurijn omgaat met de privacy en het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

 

Wanneer u een formulier invult op de website, legt Atelier Aventurijn persoonlijke gegevens van u vast. Het doel hiervan is om u als klant goed te kunnen helpen.

 

Atelier Aventurijn verstrekt nooit persoonlijke gegevens van haar klanten aan derden, zonder daarvoor vooraf toestemming te vragen.

 

Atelier Aventurijn verwerkt de volgende persoonlijke gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Overige persoonsgegevens die u  hebt verstrekt, via email  en/of  telefonisch.
 • Gegevens over activiteiten op de website van Atelier Aventurijn.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Atelier Aventurijn bewaart uw gegevens (digitaal in Mailchimp, een emailmarketingprogramma ) niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonlijke gegevens:

 • Voor-, achternaam, mailadres worden bewaard tot direct na uitschrijving van de mailinglist.
 • Adres, telefoonnummer, worden bewaard gedurende de deelname aan een cursus en/of workshop en tot maximaal 3 jaar na deze cursus/workshop.
 • Indien nodig voor de belastingdienst worden u persoonsgegevens, maximaal 7 jaar na het jaar waarin ze verzameld zijn, bewaard.

Met welk doel verzamelt Atelier Aventurijn de gegevens en onder welke grondslag?

 • Om u te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Voor deze bovenstaande punten geldt dat we deze gegevens alleen verzamelen na toestemming van u.


 • Atelier Aventurijn verwerkt ook persoonsgegevens waar wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.


 

Heeft u nog meer vragen over welke persoonlijk gegevens bij Atelier Aventurijn bekend zijn, of wilt u ze aanpassen neem dan gerust contact met ons op via [email protected]